ଅପରାଧ କଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ମୁଁ । ଆମ ଆଇନ ଅପରାଧକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ଆଇନ : ମୋର ୭ ବର୍ଷ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? : ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା’

185

Comments are closed.