ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ମାନିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ । କାର ବିକ୍ରି କମିବା ପଛର କାରଣ କହିଲେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ନୂଆ କାର୍ ବଦଳରେ ଓଲା ଓ ଉବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତମାନର ଯୁବପୀଢି

124

Comments are closed.