ନବୀନଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର । ଫୁଲବାଣୀ ତୁମୁଡିବନ୍ଧରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ରାଲି । ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବି

75

ମତାମତ

Your email address will not be published.