ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ : ଆଜି ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଓହ୍ଲାଇବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ, ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ

156

Comments are closed.