ଅଧରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଘଟଣ । ଭୁଷୁଡିଲା ଟର୍ମିନାଲ ୧ ଓ ୨ କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଛାତ । ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର

81

Comments are closed.