ଟାଇଗର ହେବେ ଅମ୍ଲାନ

66

ଟାଇଗର ହେବେ ଅମ୍ଲାନ  । କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଲାଇଫ ନୁହେଁ , ରିଲ ଲାଇଫରେ  । ଏମ୍ଆର୍ ମୁଭିଜର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଗରର ମୁଖ୍ୟ ଭୁମିକାରେ ମାନେ ଟାଇଗର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବଲିଉଡ୍ ହଙ୍ଗ ଅମ୍ଳାନ୍ ଦାସ୍ । ମୁଭିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୁମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପିକା, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଓ ମୀନକେତନ  । ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସୁଛି ଏସ୍ ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିଦେ୍ର୍ଦଶିତ ଓଡିଆ ମୁଭି ଟାଇଗର୍  ।

Comments are closed.