ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରୋମାଚଂକର ବିଜୟ । ଶେଷ ଓଭରରେ ମହମ୍ମଦ ସାମୀଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ୱିକେଟ, ୧୧ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

62

ମତାମତ

Your email address will not be published.