ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଖସିଲା ମୋଟ୍ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ । ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ୪.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଲା ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କମିଲା ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ

38

Comments are closed.