‘କାଳିଆ’ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଅର୍ଥ କମିଶନ ! ଉନ୍ନତ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିବା ସହ ତଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ ।

64

ମତାମତ

Your email address will not be published.