ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଭାରତର ବଡ ସଫଳତା । ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୨ : ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ କରିବ ଅବତରଣ

134

Comments are closed.