ପୁନଃ-ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଲୋକ ବର୍ମା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ! ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କଲେ ବାତିଲ,୧୦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ବଦଳି

153

ମତାମତ

Your email address will not be published.