ଜିଓର ସିକ୍ରେଟ୍ ନମ୍ବର । ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରେ

18

ଜିଓ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ ସଂପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସିକ୍ରେଟ କୋଡ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ । କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଏଭଳି ବି ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣ ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜିଓର ନେଟୱର୍କ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ । ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଅନେକବାର ଏଭଳି ବି ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧାରେ ହିଁ ସରିଯିବ ହେଲେ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଫୋନ ଥାଇ ବି ଆପଣ ସେଥିରେ ଜିଓ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିବେ । ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କଲ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରେ ବି ଡାଇଭଟ କରିପାରିବେ । ଆଜ୍ଞା ହଁ । ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଜିଓର ଦୁଇଟି ସିକ୍ରେଟ କୋଡ ରହିଛି ଯାହା କି କେବଳ ଜିଓ ନମ୍ବରରେ ହିଁ କାମ କରିଥାଏ । ଜିଓର ଏହି ଦୁଇ ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା *409* । ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫୋନ କଲ ମେନ୍ୟୁକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ *409* ଲେଖନ୍ତୁ , ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ଏଂଟର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରର କଲ ଡାଇଭଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯେପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ନମ୍ବର ୮୮୮୮୮୮୮୮୮୮ ରହିଛି । ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରର କଲ ୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯ ନମ୍ବରରେ ଡାଇଭଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ନମ୍ବରରୁ *409*୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହାପରେ କଲ କରନ୍ତୁ । ଏହା ପଛରେ # ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଯେମିତି ହିଁ ଆପଣ କଲ କରିବେ ସେମିତି ହିଁ ଅନ୍ୟ ପଟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶଦ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ । ଆଉ କହିବ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କଲ ଫରୱାର୍ଡିଂରେ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା କଲ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଫୋନକୁ ଚାଲି ଆସିବ ।

ଏବେ କଲ ଫରୱାର୍ଡଂ ତ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ର ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ । ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନରୁ *410 ଡାଏଲ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ପଛରେ ବି # ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବନାହିଁ । ଏହାକୁ ଡାଏଲ କରିବା କ୍ଷଣି ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିବ କି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅପହଂଚ ସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା କଲ ଫରୱାର୍ଡିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଆର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କଲ ଜିଓ ନମ୍ବରରେ ହିଁ ଆସିବ । ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ।

Comments are closed.