ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାଷ୍ଟରବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ !

6

ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାଷ୍ଟରବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ । ପତ୍ନୀ ଅଂଜଳୀଙ୍କ ସହ ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରେମଜୀବନୀକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ତାଜା ଖବର ଅନୁସାରେ ସଚିନଙ୍କ ବାୟୋପିକରେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ସିନେମାକୁ ଅଧିକ ଏଟଂରଟେନିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରେମଜୀବନୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ମେ ୨୬ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ସିନେମା ‘ସଚିନ ଏ ବିଲିନିୟର ଡ୍ରିମସ’

Comments are closed.