ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ : ହକିରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ବେଲଜିୟମ ଠାରୁ ହାରିଲା ଭାରତ

2

ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ : ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ । ହକିରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ବେଲଜିୟମ ଠାରୁ ହାରିଲା ଭାରତ । ବେଲଜିୟମ ଠାରୁ ୧-୩ ଗୋଲରେ ହାରିଲା ଭାରତ ।

Comments are closed.