‘ବ୍ଲଡି ହେଲ’‘ୟେ ଇଶ୍କ’ ପରେ ‘ରଙ୍ଗୁନ’ ସିନେମାର ତୃତୀୟ ଗୀତ ‘ମେରେ ମିୟାଁ ଗୟେ ଇଂଲଣ୍ଡ’ ରିଲିଜ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହି ଗୀତରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କୁ ବବଲି ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ । ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶାଲ ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେଖା ଭାରଦ୍ୱାଜ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମା ୨୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲଇ ଜଣାପଡିଛି ।