ଇମ୍‌ତିଆଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଦ ରିଙ୍ଗ୍’ ରେ କିଙ୍ଗଖାନ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ସହିତ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏବେ ପୂରା ଟିମ୍‌ ଆମଷ୍ଟଡ୍ରମ୍‌ରେ ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।ଶାହାରୁଖ ଓ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍କା ଶାହାରୁଖଙ୍କ ସହିତ “ରବ ନେ ବନାଦି ଯୋଡି ‘ ଏବଂ “ଜବ ତକ ହେ ଜାନ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।