ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଷଷ୍ଠ ଅବନାଦ ହେଲା “ଲଭ୍ ପାଇଁ କୁଛ୍ ଭି କରେଗା’’। ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଚକଲେଟ୍ ବୟ ବାବୁସାନ ଏବଂ ନବାଗତ ନାୟିକା ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ମୁଭି ଓଡିଆ, ଇଂରାଜୀ, ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ପ୍ରେମ ପାଇଁ କୈାଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି କରିଯିବା ଉପରେ ଫିଲ୍ମଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି । ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ମୁଭିଟି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଆଶା ରଖିଛି । ଫିଲ୍ମଟିର ନିର୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ରିନାଉଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଶୋକ ପତି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ପୂଜା ବଜାରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପରଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ।