କନକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍

ସନ୍ଦେହରେ ସଂଜୟ

ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୟ ଦାସବର୍ମା । ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥତତ୍ୱର ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସିବିଆଇ...
trahi achyuta ashram, jhinti sasan

ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାଦୀୟ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ଆଶ୍ରମ

ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାଦୀୟ ତ୍ରାହି ଅଚୁ୍ୟତ ଆଶ୍ରମ । ବିବାଦୀୟ ସୁରବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଚଢିଲା...

ନବୀନ ନିବାସରେ “ଗୀତା ” ଦରବାର

ଓଡିଶାରେ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟା । ନିକଟରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ସପ୍ତାହେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ...

@ûAbò@ûeþiòGfþ ù^UþIßKðùe IWògû

ùekaûA bòZòbìcò, gqò , ÊùeR I _eòaj^ _eò aòbò^Ü ùlZâùe ^òRe _âbûa  aòÉûe KeòQò jûA\âûaû\e Kµû^ò...

_Lûkeê _\àgâú – RùY Kaòe KûjûYú

ùfûKKaò bûùa ùi @ZòZùe @ù^K _êeÄûe _ûAQ«ò iZ ùjùf @ûRòe i`kZûKê ù^A ùi MaòðZö _½òcIWògûe _âPŠ...

ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଦୁନିଆ : ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୁଣିଆ ଓ ଦିଶାରୀଙ୍କ ମେଳି

ମାଲକାନଗିରି : ଗୁଣିଆସମ୍ମିଳନୀ । ଚାଲିଛି ଅଲୌକିିକ କାରବାର । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ । ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କର ଏଭଳି...