କନକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍

nursing Home

କଟକ :୨ଟି ବେଆଇନ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ସିଲ୍ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ

କଟକ :କଟକରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଟି ନର୍ସିଂହୋମକୁ ଆଜି ସିଲ୍ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏଥିସହ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଟି...
sanjay dasberma

ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୟ ଦାସବର୍ମା

ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୟ ଦାସବର୍ମା । ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥତତ୍ୱର ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କଠାରୁ ପାଜେରୋ ଗାଡି ଉପହାର ନେବା...

ସନ୍ଦେହରେ ସଂଜୟ

ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୟ ଦାସବର୍ମା । ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥତତ୍ୱର ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସିବିଆଇ...
trahi achyuta ashram, jhinti sasan

ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାଦୀୟ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ଆଶ୍ରମ

ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାଦୀୟ ତ୍ରାହି ଅଚୁ୍ୟତ ଆଶ୍ରମ । ବିବାଦୀୟ ସୁରବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଚଢିଲା...

ନବୀନ ନିବାସରେ “ଗୀତା ” ଦରବାର

ଓଡିଶାରେ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟା । ନିକଟରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ସପ୍ତାହେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ...

@ûAbò@ûeþiòGfþ ù^UþIßKðùe IWògû

ùekaûA bòZòbìcò, gqò , ÊùeR I _eòaj^ _eò aòbò^Ü ùlZâùe ^òRe _âbûa  aòÉûe KeòQò jûA\âûaû\e Kµû^ò...