ସାକ୍ଷାତକାର

RûZúd _êeÄûe aòùRZû PkyòZâ ^òùŸðgK iaýiûPú cjû_ûZâ

ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର

“ଶଳାବୁଢା”, “ଆଦିମ ବିଚାର”, “ଝିଲ୍ଲୀ”, ଓ “ପାହାଡର ଲୁହ” ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନର ବ୍ୟଥାକୁ । ଏହା ସହ...
ùiA Zêkiú , ùiA @MYû

ସେଇ ଅଗଣା , ସେଇ ତୁଳସୀ

ଜେଲରୁ ଆସିବା ପରେ ସୁଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେସି । ଅଭିନେତା ରାଜା ପଟ୍ଟନାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜେସି ।...