ସାକ୍ଷାତକାର

One to one

କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଗ୍ୟାଂଗଷ୍ଟର ଧଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହେବା ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ କନକ ନୁ୍ୟଜ୍...

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର

ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ସହ ଜଡିତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର  । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନକେ ବିବାଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା...
haldhar-nag-2

_Lûkeê _\àgâú – RùY Kaòe KûjûYú

ùfûKKaò bûùa ùi @ZòZùe @ù^K _êeÄûe _ûAQ«ò iZ ùjùf @ûRòe i`kZûKê ù^A ùi MaòðZö _½òcIWògûe _âPŠ Kûaý _âZòbûe @]òKûeú...
RûZúd _êeÄûe aòùRZû PkyòZâ ^òùŸðgK iaýiûPú cjû_ûZâ

ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର

“ଶଳାବୁଢା”, “ଆଦିମ ବିଚାର”, “ଝିଲ୍ଲୀ”, ଓ “ପାହାଡର ଲୁହ” ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନର ବ୍ୟଥାକୁ । ଏହା ସହ...
ùiA Zêkiú , ùiA @MYû

ସେଇ ଅଗଣା , ସେଇ ତୁଳସୀ

ଜେଲରୁ ଆସିବା ପରେ ସୁଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେସି । ଅଭିନେତା ରାଜା ପଟ୍ଟନାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜେସି ।...