ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି । ତେବେ ସମସ୍ୟା ଥାଇ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଜିର ଅପରାଜିତା । ସ୍ୱାଭାବିକ ଚଳଣୀଠାରୁ ଦୂରରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ । ତେବେ କିଏ ଏହି ଅପରାଜିତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ :